Σακούλες Υγιεινής ABENA Abri-Bag

Το ABENA Abri-Bag είναι μια σειρά από λύσεις υγιεινής για τη συγκράτηση, τη μεταφορά και απόρριψη βιολογικών υγρών για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης. 

Δείτε παρακάτω την γκάμα των προϊόντων: